Welcome to StoryLab.

Writing and Publishing Lab

Workshops

Crosspollinations

SkunkWorks and Gray Projects

Modus Operandi: Mentorships and Internships

Iconoclast Series: Young Artist Residencies


Introducing KSci-Fi

Kosovo Science Fiction and Fantasy Society.

Your central place to find science fiction from Kosovo and the Balkans.

 • NSK Territory Prishtina: An IRWIN project at On Top Residency
  Slovenian art collective IRWIN and Epifani Institute from Prishtina, Kosovo are announcing the ‘NSK Territory Prishtina’, their joint project at the location of On Top Residency set to launch on July 19, 2022, at 18:00.
 • Territori i NSK-së në Prishtinë: Projekt i IRWIN në On Top Residency
  Kolektivi slloven i artit IRWIN dhe Instituti Epifani nga Prishtina njoftojnë për projektin e tyre të përbashkët të titulluar ‘NSK Territory Prishtina’ (Territori i NSK-së në Prishtinë), në lokacionin e On Top Residency, që do të fillojë më 19 korrik 2022 në ora 18:00.
 • Apply for a Summer of Science Fiction
  Apply now! Deadline extended to: 5 July 2022. StoryLab, as part of Manifesta 14 Prishtina, invites you to apply for a 7-week series of creative writing workshops and lectures with a special focus on science fiction, by the end of which participants will have one piece of peer-reviewed writing ready for publication in the upcoming KSci-Fi zine.
 • Aplikoni për Verën e fantashkencës
  Aplikoni tani! Afati është zgjatur deri më: 5 korrik 2022. StoryLab, si pjesë e Manifesta 14 Prishtina, ju fton të aplikoni për një seri 7-javore të punëtorive të shkrimit kreativ dhe ligjëratave me vëmendje të veçantë në fantashkencë. Në fund të këtij programi pjesëmarrësit do të kenë të përpiluar nga një shkrim që do të publikohet në zinën e ardhshme “KSci-Fi”.
 • StoryLab in Manifesta 14
  StoryLab is honored, proud, and excited to participate in Manifesta 14 alongside so many amazing artists, collectives, initiatives, and organizations.